ETUSIVU   YHTEYSTIEDOT   TUTUSTUMISAJAT   TYÖYKSIKÖT   RUOKAILU   AJANKOHTAISTA  VIIKKO-OHJELMA  TYÖLLISTYMISEN TUKI  OPINTOJEN TUKI   STANDARDIT   LINKIT 

 

TERVETULOA ITÄ-HELSINGIN KLUBITALOLLE!

Itä-Helsingin Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan yhdessä muodostama tasaveroinen kuntouttava yhteisö,
joka pyrkii tukemaan mielenterveyskuntoutujia heidän arjessaan sekä työskentelyssä ja opinnoissa. Klubitalon tarkoituksena on edistää kuntoutujien taloudellista,
sosiaalista ja ammatillista tilannetta. Tähän pyritään mm. Klubitalon työpainotteisen päivän, tuetun koulutuksen sekä työllistymisen tuen kautta.


Oleellista klubitalomallissa on usko jäsenten omiin kykyihin ja kannustus niiden käyttämiseen.


   Veikkaus logo   est.2009-2019