Itä-Helsingin Klubitalo

 

Oletko helsinkiläinen mielenterveys­kuntoutuja? Kaipaatko mielekästä tekemistä ja pois yksinäi­syydestä?

Sinulla on mahdollisuus osallistua Itä-Helsingin Klubitalon toimintaan!

Itä-Helsingin Klubitalo on helsinkiläisten mielenterveys­­kuntoutujien ja palkatun henkilö­kunnan muodostama tasavertainen yhteisö.

Itä-Helsingin Klubitalo tukee jäseniään työllistymiseen, koulutukseen ja aktiivisempaan elämään yhteis­kunnassa Fountain House -klubitalomalliin perustuen.

Itä-Helsingin Klubitalo on avattu 4.5.2009 ja sijaitsee Myllypurossa Liikuntamyllyn tiloissa.Tausta­organisaatiomme on Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry. Klubitalojen maailmanverkosto on myöntänyt Itä-Helsingin Klubitalolle laatutodistuksen. Olemme akkreditoitu Klubitalo.

Kuulumme Suomen Klubitalot ry:hyn, joka on mukana Mielenterveyspoolissa. Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry on mukana MPNet-verkostossa.